2009, ഒക്‌ടോബർ 4, ഞായറാഴ്‌ച

@കിരണ്‍
ഇത് സൌദിയിലെ അബഹ -ശാബാന്‍ റോഡ്‌ ...എടുത്തത് സ്വന്തമായി കൂട്ടുകാരന്റെ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: